gutarmak gu‧tar‧mak işlik

 1. Zat galmazlyk, tükenmek, baýamak.

  • Meniň gözel döwranym gutardy. («Tokmak» žurnaly)

 2. Bes etmek, tamamlamak, tükellemek.

  • Gürrüňi gutarmak.

 3. Aladadan, işden we ş. m. halas etmek, dyndarmak.

  • Muny gapy-gapy elenip ýörmekden gutaralyň. («Görogly» eposy)

 4. Göçme manyda Aradan çykmak, ýogalmak, ölmek.

 5. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde, gymyldynyň bolup gutaranyny görkezýär.

  • Suwaryp gutarmak, aýdyp gutarmak.


Duş gelýän formalary
 • gutaraly
 • gutaralyň
 • gutaramok
 • gutaran
 • gutarana
 • gutaranda
 • gutarandan
 • gutarandygy
 • gutarandygyna
 • gutarandygyny
 • gutarandyr
 • gutaranlar
 • gutaranlara
 • gutaranlary
 • gutaranlarynda
 • gutaranlaryndan
 • gutaranlaryň
 • gutaranlygy
 • gutaranlygyň
 • gutaranmyka
 • gutaranok
 • gutaransoň
 • gutarany
 • gutaranymdan
 • gutaranymyzdan
 • gutaranyna
 • gutaranynda
 • gutaranyndan
 • gutaranyny
 • gutaranyňdan
 • gutaranyňy
 • gutaranyňyzdan
 • gutarar
 • gutarara
 • gutarardan
 • gutarardy
 • gutarardyň
 • gutararka
 • gutararlar
 • gutararly
 • gutararsyň
 • gutararsyňyz
 • gutararyn
 • gutararyna
 • gutararys
 • gutarasy
 • gutaraýan
 • gutaraýjak
 • gutaraýsa
 • gutaraýyn
 • gutardy
 • gutardy-da
 • gutardygy
 • gutardygyň
 • gutardyk
 • gutardyklary
 • gutardylar
 • gutardym
 • gutardym-da
 • gutardymy
 • gutardyň
 • gutardyňmy
 • gutardyňyz
 • gutarjagy
 • gutarjagymyza
 • gutarjagyna
 • gutarjagyny
 • gutarjagynyň
 • gutarjagyň
 • gutarjak
 • gutarjakdygy
 • gutarjakdygyna
 • gutarjakdygyny
 • gutarjakdyklaryny
 • gutarjakdym
 • gutarjakmy
 • gutarma
 • gutarmady
 • gutarmadyk
 • gutarmadyklar
 • gutarmadylarmy
 • gutarmadyň
 • gutarmadyňyzmy
 • gutarmaga
 • gutarmagam
 • gutarmagy
 • gutarmagyma
 • gutarmagyna
 • gutarmagyndan
 • gutarmagyny
 • gutarmagynyň
 • gutarmagyň
 • gutarmajagy
 • gutarmajagyna
 • gutarmajagyny
 • gutarmajak
 • gutarmajakdygyna
 • gutarmak
 • gutarmakdan
 • gutarmakdy
 • gutarmakdyr
 • gutarmaklyga
 • gutarmaklygy
 • gutarmaklyk
 • gutarmakçy
 • gutarmaly
 • gutarmalydy
 • gutarmalydygyny
 • gutarmalydyr
 • gutarman
 • gutarmandy
 • gutarmandygy
 • gutarmandygyna
 • gutarmandyklaryny
 • gutarmandyr
 • gutarmanlygy
 • gutarmarsyň
 • gutarmasa
 • gutarmasa-da
 • gutarmasaň
 • gutarmaz
 • gutarmazdan
 • gutarmazlygy
 • gutarmazmy
 • gutarmazyndan
 • gutarmazynyň
 • gutarmaýan
 • gutarmaýandygyna
 • gutarmaýandygyny
 • gutarmaýanlygynyň
 • gutarmaýanyny
 • gutarmaýar
 • gutarmaýardy
 • gutarmyş
 • gutarsa
 • gutarsa-da
 • gutarsak
 • gutarsalar
 • gutarsam
 • gutarsana
 • gutarsaň
 • gutarsaňyz
 • gutarsyn
 • gutaryp
 • gutarypdy
 • gutarypdylar
 • gutarypdym
 • gutarypdyr
 • gutarypdyr-da
 • gutarypdyrlar
 • gutarypmy
 • gutarypsyň
 • gutaryň
 • gutarýan
 • gutarýanam
 • gutarýandygy
 • gutarýandygyna
 • gutarýandygyny
 • gutarýandygyňyz
 • gutarýandyr
 • gutarýanlar
 • gutarýanlaryň
 • gutarýanlygyny
 • gutarýanyna
 • gutarýanyny
 • gutarýança
 • gutarýar
 • gutarýar-da
 • gutarýaram
 • gutarýardy
 • gutarýardylar
 • gutarýarlar
 • gutarýarys