gusdurmak gus‧dur‧mak işlik

Iýenini gaýtarmak, iýenini agzyndan getirmek, gaýtartmak.

  • Duşmanlaryň iýenlerin gusdurýar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • gusdurmak
  • gusdurman
  • gusdurmany
  • gusduryp
  • gusdurypdy
  • gusdurýar