gurunmak gu‧run‧mak işlik

Özüň üçin jaý, küme, telär we ş. m. salmak, ýasamak, edinmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gurunmak - gurnar, gurnupdyr.


Duş gelýän formalary
 • gurnaly
 • gurnam
 • gurnan
 • gurnandan
 • gurnandygyny
 • gurnandyklaryny
 • gurnanlar
 • gurnanyň
 • gurnar
 • gurnaýan
 • gurnaýyn
 • gurnup
 • gurundy
 • gurundyk
 • gurundylar
 • gurunjak
 • gurunmagy
 • gurunmagyň
 • gurunmak
 • gurunmakdan
 • gurunmaly
 • gurunmanyma
 • gurunýan
 • gurunýanyny
 • gurunýardylar
 • gurunýarlar