gurumlamak gu‧rum‧la‧mak işlik

Gurum baglamak, tüsse siňip garalmak, gara ört bolmak.

  • Gara böwürdäki ýabada gurumlap giden iki telpek asylgy durdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • gurumlan
  • gurumlap
  • gurumlaryny