gurultaý gu‧rul‧taý

Birnäçe obanyň, edaranyň we ş. m. wekilleriniň ýygnagy.

 • Söýgülim ýalpyldap gurultaýa geljek. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Gurultaý özüniň halka bolan birinji ýüzlenmesinde şeýle mälim etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gurultaýa
 • gurultaýda
 • gurultaýlar
 • gurultaýlara
 • gurultaýlarda
 • gurultaýlary
 • gurultaýlarymyzda
 • gurultaýlaryna
 • gurultaýlarynda
 • gurultaýlaryny
 • gurultaýlarynyň
 • gurultaýlaryň
 • gurultaýy
 • gurultaýyn
 • gurultaýyna
 • gurultaýynda
 • gurultaýyndan
 • gurultaýyny
 • gurultaýynyň
 • gurultaýyň