gurulmak gu‧rul‧mak işlik

 1. Bina edilmek, salynmak, dikilmek (jaý we ş. m. hakda).

  • Maldarçylyk jaýlary barha köp gurulýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Tow berilmek, sazlanyp goýulmak, herekete geçirilmek (saga hakda).

 3. Gurup goýulmak, (gapan, hepbik, çirtmek we ş. m.).

  • Tilki tutmak üçin gapan guruldy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gurulmak - gurlar, gurlupdyr.


Duş gelýän formalary
 • gurlaly
 • gurlan
 • gurlanam
 • gurlanda
 • gurlandan
 • gurlandy
 • gurlandygy
 • gurlandygyna
 • gurlandygyndan
 • gurlandygyny
 • gurlandyr
 • gurlanlara
 • gurlanlary
 • gurlanlygy
 • gurlanok
 • gurlansoň
 • gurlany
 • gurlanyna
 • gurlanyny
 • gurlar
 • gurlaýan
 • gurlaýsa
 • gurlup
 • gurlupdy
 • gurlupdylar
 • gurlupdyr
 • guruldy
 • guruldygy
 • guruljagyna
 • guruljagyny
 • guruljak
 • guruljakdygy
 • guruljakdygyna
 • guruljakdygyny
 • gurulma
 • gurulmady
 • gurulmadyk
 • gurulmaga
 • gurulmagy
 • gurulmagydyr
 • gurulmagyna
 • gurulmagynda
 • gurulmagyndan
 • gurulmagyny
 • gurulmagynyň
 • gurulmak
 • gurulmaklyk
 • gurulmakçy
 • gurulmalar
 • gurulmalardan
 • gurulmaly
 • gurulmalydygyny
 • gurulmalydyr
 • gurulman
 • gurulmandyr
 • gurulmasy
 • gurulmazdan
 • gurulmazyndan
 • gurulmaýan
 • gurulmaýandygyny
 • gurulmaýar
 • gurulsa
 • gurulsa-da
 • gurulsady
 • gurulsalar
 • gurulsyn
 • gurulýan
 • gurulýandy
 • gurulýandygy
 • gurulýandygyna
 • gurulýandygyny
 • gurulýanlarynyň
 • gurulýanlygyny
 • gurulýanyny
 • gurulýança
 • gurulýar
 • gurulýardy
 • gurulýarka
 • gurulýarlar