gurtlamak gurt‧la‧mak işlik

[gu:rtlamak]

Gurt düşmek, gurt döremek.

 • Men hem goýunlaryň gurtlanyna seretmeli bolaryn, ýüňlerini gyrkmaly bolaryn, sen ony saýyp, keçe etmeli bolarsyň. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Et gurtlapdyr. Goýun gurtlatmak.


Duş gelýän formalary
 • gurtlamadyk
 • gurtlamaga
 • gurtlamagyna
 • gurtlan
 • gurtlandygyny
 • gurtlany
 • gurtlanyna
 • gurtlap
 • gurtlapdyr
 • gurtlar
 • gurtlary
 • gurtlaryna
 • gurtlaryny
 • gurtlaýmak