gursakça gur‧sak‧ça at

  1. Guşaklygyndan ýokaryny ýapýan, ýeňsiz ýyly geýim döşüniň üstünden dakynýan bezeg şaýy.

    • Goýdy asta tereziniň jamyna, Gursakçasyn, bilezigin, çaňňasyn. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  2. Atyň döşüne dakylýan kümüşden bezeg şaýy.


Duş gelýän formalary
  • gursakçaly
  • gursakçanyň
  • gursakçasyn
  • gursakçasyny
  • gursakçasynyň
  • gursakçaňyzyň