gurrumsak gur‧rum‧sak

Gödek söz Ýaramaz gylykly, adamkärçiliksizlik, pis.

  • Gurrumsak adam.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gurrumsak - gurrumsagy.


Duş gelýän formalary
  • gurrumsagy
  • gurrumsagyň
  • gurrumsaklar