gurrandaz gur‧ran‧daz

[gurranda:n]

Gurra taşlaýan, gurra atýan, palçy.

  • Diýdiler: --Eý hökümdar, bir garry gurrandaz bar. (A. S. Puşkin, Ertekiler)

  • Patyşa dessine münejjimlerini, gurrandazlaryny ýygnady. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
  • gurrandaza
  • gurrandazlar
  • gurrandazlaram
  • gurrandazlary
  • gurrandazlaryny
  • gurrandazlaryň
  • gurrandazmy
  • gurrandazyň