gurpsuzluk gurp‧suz‧luk

  1. Haly peslik, ysgynsyzlyk, güýçsüzlik.

    • Ol özünde ýene gurpsuzlyk syzyp öýe gidip gyşarmaga, dynç almaga meýil etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Ýaramaz durmuşda bolmaklyk, güzerany peslik, barly dällik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gurpsuzluk - gurpsuzlugy.