gurplanmak gurp‧lan‧mak işlik

 1. Ysgyna gelmek, sagadyna çykmak, daýawlanmak.

  • Ata aga doktora öwerlikli daldi.

 2. Durmuş ýagdaýyň ýagşylaşmak, oňatlaşmak, gowulaşmak.

  • Bu ýyl ekin ganymat bolar, indiki ýyl gurplanarys tamasy bilen ýylyň-ýylyna garaşýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Indi kolhozçylarymyz gurplandy, indi olar medeniýetleşerler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Güýçlenmek, kuwwatlanmak, ruhlanmak.


Duş gelýän formalary
 • gurplanan
 • gurplananam
 • gurplanara
 • gurplanarys
 • gurplandy
 • gurplanjak
 • gurplanmagyna
 • gurplanmagyny
 • gurplanmagynyň
 • gurplanmak
 • gurplanmandy
 • gurplanyp
 • gurplanypdy
 • gurplanypdyr
 • gurplanýar