gurgun gur‧gun

seret gurat

 • Oglum, gurgunmysyň? -- diýip ejesi sorady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Nurjahan eje-de, Şekerem gurgunmydyr! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gurgundy
 • gurgundygyny
 • gurgunlygyna
 • gurgunlygyny
 • gurgunlyk
 • gurgunlykmy
 • gurgunmy
 • gurgunmydyr
 • gurgunmyka