gurdurmak gur‧dur‧mak işlik

 1. Saldyrmak, ýasatmak, dikdirmek (jaý we ş. m. hakda).

 2. Sökülen zady täzeden ýygnatmak.


Duş gelýän formalary
 • gurduran
 • gurduranlarynda
 • gurduranlygy
 • gurdurar
 • gurdurdy
 • gurdurjak
 • gurdurmaga
 • gurdurmagy
 • gurdurmak
 • gurdurmazlygy
 • gurduryp
 • gurdurypdy
 • gurdurypdyr
 • gurdurypdyrlar
 • gurdurýan
 • gurdurýar
 • gurdurýardylar
 • gurdurýarlar