gurban gur‧ban

[gurba:n]

 1. Musulman dininde: hudaý ýoluna mal pida edilýän dessur.

 2. Göçme manyda Bir zada berlip ýa-da bir zadyň ugrunda öz janyňy goýup edilýän pida.

gurban bolmak

Bir zadyň ugrunda jan bermek, ölmek.

gurban etmek

Jandan we ş. m. geçmek, öldürmek.


Duş gelýän formalary
 • gurbana
 • gurbanam
 • gurbanlar
 • gurbanlardandyr
 • gurbanlary
 • gurbanlaryň
 • gurbanly
 • gurbanlyga
 • gurbanlygy
 • gurbanlygyna
 • gurbanlygyndan
 • gurbanlygyň
 • gurbanlyk
 • gurbanlykda
 • gurbanlykdan
 • gurbanlynyň
 • gurbanlyň
 • gurbansyz
 • gurbansyzam
 • gurbany
 • gurbanyň
 • gurbanyňam
 • gurbanyňyz