gurbaga gur‧ba‧ga

[gurba:ga]

Zoologiýa Art aýaklary uzyn, suwda we gury ýerde ýaşaýan kiçijik guýruksyz haýwan.

 • Gurbagalar, aslar we ýylanlar hem uly zyýan berip biler. (W. Z. Raýenko, Ýüpekçilik boýunça öňde baryjy tejribe)

 • Garynja gara günde, gurbaga saz-söhbetde. (nakyl)

gurbaga göl

seret göl


Duş gelýän formalary
 • gurbaga-da
 • gurbagada
 • gurbagalar
 • gurbagalardan
 • gurbagalary
 • gurbagalaryň
 • gurbagaly
 • gurbagam
 • gurbagamy
 • gurbagany
 • gurbaganyň
 • gurbaganyňky
 • gurbagasy
 • gurbagasyny
 • gurbagaň
 • gurbagaňa
 • gurbagaňmy
 • gurbagaňy
 • gurbagaňyzy