guratmak gu‧rat‧mak işlik

[gu:ratmak]

 1. Öl, çyg ýerini gury etmek, gury hala öwürmek, sarykdyrmak.

  • Pejiň başynda ýylnyp, dolaklaryňyzy guradyp bilersiňiz. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Öl bolan köýnegi guratmak. Çig çeken ýüňi guratmak.

 2. Guramagyna sebäp bolmak.

  • Yzly-yzyna birnäçe gün epgek össe, heniz eýikmedik gowaçany guratjakdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Agaçlary idetmän guratmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem guratmak - guradýar, guradar, guradypdyr.

gulak etini guratmak

seret gulak

 • Bular gurluşyk diýip, gulak etimi guratdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • guradandyr
 • guradanyňyzda
 • guradar
 • guradaý
 • guradyp
 • guradypdy
 • guradypdyrlar
 • guradýan
 • guradýar
 • guradýarlar
 • guratdy
 • guratdygyň
 • guratdylar
 • guratdyr
 • guratjakdy
 • guratma
 • guratmagy
 • guratmagyň
 • guratmajak
 • guratmak
 • guratmakda
 • guratmakdan
 • guratmakdyr
 • guratmaklyk
 • guratmaklykda
 • guratmaly
 • guratmalydygyny
 • guratman
 • guratmany
 • guratmazdan
 • guratsaň