gurama gu‧ra‧ma 1

Jemgyýetçilik birleşigi ýa-da döwlet edarasy.

 • Ol heniz niýetine ýetmänkä, obalarda garyplar guramasy guralaýdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

gurama gu‧ra‧ma 2

Dürli mata böleklerinden tikilen.

 • Gurama Kürte. Gurama köýnek.


Duş gelýän formalary
 • guramada
 • guramadaky
 • guramadan
 • guramadygy
 • guramadygyny
 • guramadyk
 • guramadyklary
 • guramadymy
 • guramadymyka
 • guramadyr
 • guramalar
 • guramalar-da
 • guramalara
 • guramalaram
 • guramalarda
 • guramalardaky
 • guramalardan
 • guramalardandy
 • guramalardy
 • guramalardyr
 • guramalary
 • guramalarydyr
 • guramalaryn
 • guramalaryna
 • guramalarynda
 • guramalaryndaky
 • guramalaryndan
 • guramalaryny
 • guramalarynyň
 • guramalarynyňdyr
 • guramalaryň
 • guramalaryňy
 • guramaly
 • guramalydy
 • guramalydyr
 • guramalydyrlar
 • guramamyz
 • guramamyzyň
 • guramanam
 • guramany
 • guramanyň
 • guramanyňky
 • guramasy
 • guramasydyr
 • guramasyn
 • guramasyna
 • guramasynda
 • guramasyndaky
 • guramasyndan
 • guramasyny
 • guramasynyň
 • guramaň
 • guramaňyz
 • guramaňyzyň