gurallanmak işlik

[gura:llanmak]

Gural edinmek, gurally bolmak.