guraklyk gu‧rak‧lyk

Uzak wagtlap ygal düşmezlik, gar, ýagyş ýagmazlyk zerarly meýdanda ot-çöp gögermezlik ýagdaýy.

 • On ýedinji ýylyň guraklygy Garagumuň durmuşyny hem ölüm halyna getiripdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ona gopgunly günler hem, Aýnanyň agyr haly hem, Tejeniň guraklygy hem täsir etmändi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Işinde ýadaman, sen görkez hünär, Guraklyk ýok bolsun, suwsuzlyk gaçsyn. (R. Alyýew, Kommunizm ýolunda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem guraklyk - guraklygy.


Duş gelýän formalary
 • guraklyga
 • guraklygy
 • guraklygyna
 • guraklygyndan
 • guraklygyny
 • guraklygynyň
 • guraklygyň
 • guraklykdan