gurak gu‧rak

 1. Ýagyşsyz, ýagmyrsyz, ygalsyz (ýyl we ş. m. barada).

  • Öten ýyl meýdan gaty gurak boldy.

 2. Yzgarsyz, çygsyz, nemsiz.

  • Gurçuk tutulýan jaýdaky howanyň gaty gurak bolmagy-da maslahat berilmeýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gurak - guragy.


Duş gelýän formalary
 • guragam
 • gurakdan
 • gurakdy
 • gurakdygy
 • gurakdyr
 • gurakdyrlar
 • guraklara
 • gurakly
 • guraklyga
 • guraklygy
 • guraklygyna
 • guraklygyndan
 • guraklygyny
 • guraklygynyň
 • guraklygyň
 • guraklyk
 • guraklykdan
 • guraklylygy
 • guraksyz