gurşunlanmak gur‧şun‧lan‧mak işlik

Gurşun bilen berkidilmek, gurşun guýlup, degişli beklenilmek.

  • Bedreleriň deşikleri gurşunlandy.


Duş gelýän formalary
  • gurşunlandy