gurşunlamak gur‧şun‧la‧mak işlik

Gurşun bilen tutdurmak, gurşun guýmak.


Duş gelýän formalary
  • gurşunlandy
  • gurşunlary
  • gurşunlaryňy