gurşuk gur‧şuk

Bir sebäbe görä elin ýa aýagyň doňan ýaly bolup, gurşup, jümşüldäp duran ýagdaýy.

  • Elimiň gurşugy aýrylyşdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gurşuk - gurşugy.


Duş gelýän formalary
  • gurşuga
  • gurşugy
  • gurşugyny