gurşamak gur‧şa‧mak işlik

Halkalaýyn daşyny almak, daş-töweregini gabamak.

 • Otarýar, suwarýar hem dökýar dökün, onsoň gurşap alýar lälezar ekin. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gurşady
 • gurşama
 • gurşamaga
 • gurşamagynda
 • gurşamak
 • gurşamaklyk
 • gurşamalydygyny
 • gurşamaýarlar
 • gurşan
 • gurşandygyny
 • gurşanok
 • gurşanyň
 • gurşap
 • gurşapdy
 • gurşapdyr
 • gurşapdyrlar
 • gurşasa
 • gurşaýan
 • gurşaýandyr
 • gurşaýanlary
 • gurşaýar