gurşalmak gur‧şal‧mak işlik

Daş-töweregi gabalmak, daşy alynmak.

 • Nil özüniň akymynda daglar bilen gurşalar dar jülgäni emele getirýär. (Gadymy dünýä taryhy)


Duş gelýän formalary
 • gurşalan
 • gurşalandyr
 • gurşalanlygy
 • gurşalar
 • gurşaldy
 • gurşalmadyk
 • gurşalmagy
 • gurşalmagyny
 • gurşalmak
 • gurşalmandyr
 • gurşalsa
 • gurşalyp
 • gurşalypdy
 • gurşalypdyr
 • gurşalýandygy
 • gurşalýar