gurçuk gur‧çuk

Zoologiýa Süýnmegräk, süňksüz jandar.

 • Orazgül hem onuň-munuň halysyny dokaýardy, ýüňüni egirýärdi, gurçugyny ýarpasyna tutýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Bu gurçuk däl ýa-da çekirtge däl ahyryn bu haýwanlaryň iň zandyýaman elhenjidir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gurçuk - gurçugy.

bir gap gurçuk

seret gap


Duş gelýän formalary
 • gurçuga
 • gurçugy
 • gurçugym
 • gurçugymyz
 • gurçugymyza
 • gurçugyn
 • gurçugyna
 • gurçugynda
 • gurçugyndan
 • gurçugyny
 • gurçugynyň
 • gurçugyň
 • gurçugyňy
 • gurçukdan
 • gurçukdyr
 • gurçuklar
 • gurçuklara
 • gurçuklarda
 • gurçuklardadyr
 • gurçuklardan
 • gurçuklardyr
 • gurçuklary
 • gurçuklarydyr
 • gurçuklaryna
 • gurçuklarynda
 • gurçuklaryny
 • gurçuklarynyň
 • gurçuklarynyňky
 • gurçuklaryň
 • gurçukly