gunuşmak gu‧nuş‧mak işlik

Hereket edip başlamak, topulmak, girişmek.

  • Onsoň biz-de sana gunuşdyk. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
  • gunuşdyk