gulakjyn gu‧lak‧jyn

Baganadan, sütükli deriden tikilýän, gulaklary ýapýan ýyly telpek.

  • Başy gulakjynly çoluk ýigit nahar taýýarlaýardy. («Kolhoz günleri»)

  • Başyndaky tilki derisinden tikinen gulakjyn däldi-de, owadan çal papakdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • gulakjynlary
  • gulakjynly
  • gulakjyny
  • gulakjynymyň
  • gulakjynyna
  • gulakjynyny