gulakçöp gu‧lak‧çöp

Hataplary birikdirip saklaýan iki barmak inlilikdäki ýasyja agaç we arabanyň arşyna ötürilýän taýajyk.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem gulakçöp - gulakçöpüm, gulakçöpüň.