gulajyn gu‧la‧jyn

Zoologiýa Iki ýaşynyň içindäki urkaçy göle, tüwe.

  • Biziň höwür öküzimiz bilen ol gulajynymyzy doktora görkezmek üçin, oba getirendigimizi eýýäm olar nireden bildilerkä? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • gulajyna
  • gulajyny
  • gulajynymyzy