gulaç gu‧laç 1

Gap etmek üçin irimçik dokalýan önüm.

 • Ol uzak gije gulaç dokardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Garry ene ýüň egirýär, gulaç dokaýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gulaç - gulajy.

gulaç gu‧laç 2

Iki goluny giň gerdenindäki uzynlyk.

 • Onuň basjak ýerleri hem bir gulaç galýarmyş -- diýen myş hem bar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Gulaç-gulaç saçymy daratmady wagtynda. (Lale)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gulaç - gulajy.


Duş gelýän formalary
 • gulaja
 • gulajam
 • gulajy
 • gulajym
 • gulajyn
 • gulajyna
 • gulajyny
 • gulajyň
 • gulaçdan
 • gulaçdanam
 • gulaçdyr
 • gulaçlar
 • gulaçlar-da