gujurlylyk gu‧jur‧ly‧lyk at

Kuwwatlylyk, güýçlülik, dogumlylyk, gaýratlylyk, başarjaňlyk.

  • Onuň berdaşly bedeninde, ýanyp duran gara gözlerinde gujurlylyk duýulýardy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gujurlylyk - gujurlylygy.


Duş gelýän formalary
  • gujurlylygy