gujaklaşmak gu‧jak‧laş‧mak işlik

Biri-birini gujaklamak, biri-biriniň boýnundan gol salmak.

 • Olar gujaklaşyp ogşaşdylar-da, ýaňadan görüşdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol kakasy-ejesi bilen gujaklaşdy, kakasy-enesy şatlandy. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
 • gujaklaşansoň
 • gujaklaşanyny
 • gujaklaşdy
 • gujaklaşdyk
 • gujaklaşdylar
 • gujaklaşdym
 • gujaklaşdyňyz
 • gujaklaşjak
 • gujaklaşmak
 • gujaklaşmalary
 • gujaklaşsalar
 • gujaklaşyp
 • gujaklaşypdylar
 • gujaklaşypdyr
 • gujaklaşyň
 • gujaklaşýan
 • gujaklaşýar