gugarmak gu‧gar‧mak işlik

[gu:garmak]

Boşap galmak, taňkyrap galmak, hiç zatsyz galmak.

  • Men özümi bilelim bäri, ol gugaryp duran haraba. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
  • gugaryp