guduz gu‧duz

 1. Nerw sistema zyýan ýetirýän ýokançly kesel.

  • Ol it guduzlapdyr.

 2. Göçme manyda Ýykyp-ýumrup ýören, zabun.

  • Bahargül, men nemesleriň eline düşdüm, ol guduzlar dünýäniň iň aýylganç azaplary bilen bizi gynadylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Göçme manyda Tertipsiz, garagol, ýoknasyz (köplenç çaga hakynda).

guduz açmak

 1. Wagşylaşmak, ýyrtyjy bolmak, örän rehimsiz bolmak, guduzlamak.

  • Gitler däliräpdir, guduz açypdyr. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 2. Ýakymsyzlyk etmek, garagol bolmak.


Duş gelýän formalary
 • guduza
 • guduzlar
 • guduzlara
 • guduzlary
 • guduzlaryň
 • guduzlyk
 • guduzyň