guduramak gu‧du‧ra‧mak işlik

[gu:duramak]

 1. Örän begenmek, çakdanaşa guwanmak.

 2. Ýakymsyzlyk etmek, bezzatlyk etmek, göze düşme bolmak, garagolluk etmek (köplenç çaga barada).

  • Näme beýle guduraýarsyň?


Duş gelýän formalary
 • gudurady-da
 • guduraly
 • guduramadyk
 • guduramak
 • guduramaň
 • gudurap
 • guduraryn
 • gudurasa
 • guduraýarsyň