gudratly gud‧rat‧ly sypat

Gudraty bar bolan, örän güýçli, zor.

  • Wah, meniň gollarym şeýle uzyn, gudratly bolsady -- diýdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Gudratly adam.


Duş gelýän formalary
  • gudratlydygy
  • gudratlydygyny
  • gudratlysy