gudaçylyk gu‧da‧çy‧lyk

Guda ýagdaýynda bolmaklyk, gudalyk ýagdaýy.

  • Sonun üçin garry gudaçylyga ýer agtaranda hem gyz çykarjak, hem gelin edinjek ýerini agtaryndy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Gudaçylyk gürrüňini etmek, söz aýdyjy bolup baryp söz owadanlamak meniň başarjak işim däl. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gudaçylyk - gudaçylygy.


Duş gelýän formalary
  • gudaçylyga
  • gudaçylygam
  • gudaçylygy
  • gudaçylygyň
  • gudaçylykda
  • gudaçylykdan
  • gudaçylykdyr