guşanmak gu‧şan‧mak işlik

Biline guşak daňmak, biline guşak baglamak.

 • Ol tomsuna agar çäkmen, gyşyna bolsa pagtaly don geýerdi, biline ak biz guşak guşanardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Pökgen ýasy gaýyş guşagyny guşandy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • guşanan
 • guşananlar
 • guşananlaryny
 • guşanardy
 • guşandy
 • guşandy-da
 • guşanmagy
 • guşanman
 • guşansaň
 • guşansyn
 • guşanybam
 • guşanyp
 • guşanypdyr
 • guşanýan