guşamak gu‧şa‧mak işlik

Biline guşak daňmak, oramak, baglamak.

 • Çaltlyk bilen ýerinden galyp, donuny geýip, bilini guşamaga durdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Guşak guşamak.

bilini guşamak

seret bil

 • Seň ugruňda bilim guşadym gaýym. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • guşady
 • guşadylar
 • guşadym
 • guşagyn
 • guşam
 • guşamaga
 • guşamagyň
 • guşamak
 • guşamaly
 • guşan
 • guşana
 • guşandy
 • guşansoň
 • guşap
 • guşapdy
 • guşapdyr
 • guşar
 • guşardy
 • guşasak
 • guşaýan
 • guşaýarlar
 • guşaň