guşalmak gu‧şal‧mak 1 işlik

  1. Guşak baglanmak, guşak daňylmak.

    • Onuň egninde gyrmyzy don, kemeri salpy guşalan gylyç, golun-da bäşatar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Daşy gabalmak, daşy gurşalyp alynmak.


Duş gelýän formalary
  • guşalan
  • guşalandy
  • guşaldy
  • guşalmadyk
  • guşalmagy
  • guşalýan