guşaklyk gu‧şak‧lyk 1

 1. Biliň inçelen ýeri, biliň guşak daňylýan ýeri, bil.

  • Soňa baka ýörite ýasalan demirleri gyzdyryp, munun endamyna dag basmaga başladylar, guşaklykdan ýokarsyny besse-besse etdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Aýagy gyrma köwüşli, nogta ýaly saçlary guşaklygyna ýetip durdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Guşak eder ýaly gaýyş, teletin.

  • Guşaklyk gaýyş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem guşaklyk - guşaklygy.

guşaklyk gu‧şak‧lyk 2

Geografiýa Ýeriň üstüniň iki meridiany ýa-da parallelleri arasyndaky bölegi.

 • Yssy guşaklyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem guşaklyk - guşaklygy.


Duş gelýän formalary
 • guşaklyga
 • guşaklygy
 • guşaklygydyr
 • guşaklygymdan
 • guşaklygyn
 • guşaklygyna
 • guşaklygynda
 • guşaklygyndan
 • guşaklygyny
 • guşaklygynyň
 • guşaklygyň
 • guşaklykda
 • guşaklykdaky
 • guşaklykdan
 • guşaklyklar
 • guşaklyklara
 • guşaklyklarda
 • guşaklyklardaky
 • guşaklyklardan
 • guşaklyklary
 • guşaklyklaryna
 • guşaklyklarynda
 • guşaklyklaryny
 • guşaklyklarynyň
 • guşaklyklaryň
 • guşaklyklygy
 • guşaklyklygyna
 • guşaklyklygyny
 • guşaklyklygynyň
 • guşaklyklygyň