guşak gu‧şak

Gaýyşdan, ýüpden ýa-da dokalan matadan bile baglamak, damak üçin ýörite edilen bag.

 • Ot tomsuna agyr çäkmen, gyşyna bolsa pagtaly don geýerdi, biline ak biz guşak guşanardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Pälwan guşagyny ykjam guşanyp, syýyny çekişdirdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem guşak - guşagy.

guşak çözdürmek

Könelişen söz Köne däp-dessura görä öýlenen ýigidiň bilindäki guşagy berk baglap, ony gelne çözdürmek.

 • Artyk oňa guşak çözdürmekden, ädik çykartmakdan geçip, bir baş ýüzükçileriň ýanyna bardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

guşak gapdy

Iki tarap bolup guşak oklanyp, gapylyp oýnalýan oýun.

 • Guşak gapyp oýnamak.


Duş gelýän formalary
 • guşaga
 • guşagam
 • guşagy
 • guşagy-da
 • guşagym
 • guşagymyň
 • guşagyn
 • guşagyna
 • guşagynam
 • guşagynda
 • guşagyndan
 • guşagyny
 • guşagynyň
 • guşagyň
 • guşakda
 • guşakdaky
 • guşakdan
 • guşaklar
 • guşaklara
 • guşaklarda
 • guşaklary
 • guşaklarynda
 • guşaklaryny
 • guşaklarynyň
 • guşaklaryň
 • guşakly
 • guşaklyga
 • guşaklygy
 • guşaklygydyr
 • guşaklygymdan
 • guşaklygyna
 • guşaklygynda
 • guşaklygyndan
 • guşaklygyny
 • guşaklygynyň
 • guşaklygyň
 • guşaklyk
 • guşaklykda
 • guşaklykdan
 • guşaklylygy
 • guşaklylygynda
 • guşaklylygyny
 • guşaklylygyň
 • guşaklylyk
 • guşaksyz