guş guş

Zoologiýa Bütin bedeni ýelek bilen örtülen, goşa ganatly, oňurgaly uçýan haýwan.

 • Gül-pürçük pudaklarda saýrarmyş dürli guşlar. («Tokmak» žurnaly)

 • Guş özi üçin çapar, tazy -- eýesi üçin. (nakyl)

 • Guş agajy bir gonar. (nakyl)

 • Guş bar -- etini iýmeli, guş bar -- et bermeli. (nakyl)

 • Guş burunsyz dogmaz, çaga -- ryzgalsyz. (nakyl)

 • Guş ganatyndan kireý islemez. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem guş - guşum, guşuň.

guş yzy

Halynyň gölüniň içine salynýan, guşuň aýak yzyna meňzeş nagyş.

guş ýürek

seret ýürek 1

 • Hemmesi seniň guş ýürekligiňden ahyry. («Tokmak» žurnaly)

guşy uçmak

Keýpi kökelmek, göhi gelmek, begenmek, şatlanmak, ruhlanmak.

 • Aňyrsyna gözüni ýetirip bilse, onda hanyň guşy uçýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

tutan guşuňy ütmek

seret ütmek


Duş gelýän formalary
 • guşa
 • guşady
 • guşam
 • guşda
 • guşdaky
 • guşdan
 • guşdugyny
 • guşdum
 • guşdur
 • guşdy
 • guşlar
 • guşlar-da
 • guşlara
 • guşlaram
 • guşlarda
 • guşlardaky
 • guşlardan
 • guşlardanam
 • guşlardyr
 • guşlary
 • guşlary-da
 • guşlarym
 • guşlarymyz
 • guşlaryn
 • guşlaryna
 • guşlarynda
 • guşlaryndaky
 • guşlaryndan
 • guşlaryny
 • guşlarynyň
 • guşlaryň
 • guşlaryňam
 • guşluga
 • guşlugyň
 • guşluk
 • guşlukda
 • guşlukdan
 • guşlukdy
 • guşly
 • guşmuş
 • guşudyr
 • guşum
 • guşumy
 • guşumyş
 • guşun
 • guşuna
 • guşunda
 • guşuny
 • guşuny-da
 • guşunyň
 • guşuň
 • guşuňam
 • guşuňdan
 • guşuňky
 • guşuňyz
 • guşy
 • guşy-da