guýulmak gu‧ýul‧mak işlik

 1. Bir gapdan ikinji bir gaba dökülmek, başga bir gaba salynmak.

  • Nähili ýangyjynyň guýulmalydygy hem örän anyk görkezilýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Ýokardan aşak dökülmek, dökülip durmak, inip durmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem guýulmak - guýlar, guýlupdyr.


Duş gelýän formalary
 • guýlan
 • guýlana
 • guýlanda
 • guýlandan
 • guýlandygyny
 • guýlandyr
 • guýlup
 • guýlupdyr
 • guýuldy
 • guýuldy-da
 • guýuldymy
 • guýuljak
 • guýulma
 • guýulmadyk
 • guýulmagy
 • guýulmagyna
 • guýulmagynyň
 • guýulmagyň
 • guýulmak
 • guýulmalarynda
 • guýulmaly
 • guýulmalydygy
 • guýulmazdan
 • guýulmazlygy
 • guýulmaýar
 • guýulsa
 • guýulsyn
 • guýulýan
 • guýulýandygy
 • guýulýandygyny
 • guýulýar
 • guýulýardy
 • guýulýarlar