gozgamak goz‧ga‧mak işlik

[go:zgamak]

 1. Ýerinden üýtgetmek, ýerinden süýşürmek, ýerinden gymyldatmak, ellemek.

  • Traktor agyr, ýerinde gozgap bolanok. («Tokmak» žurnaly)

  • Indi meni bu jaýymda gozgama. («Görogly» eposy)

  • Ody gozgasaň-öçer, goňşyňy gozgasaň-göçer. (nakyl)

 2. Bir zat ýa-da mesele hakda gürrüň gozgamak.

 3. Täsir etmek, ynjytmak, rahatsyzlandyrmak.

  • Soňky gürrüňler ony has hem gozgady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bu gürrüň gozgady gümra ýigidi, diňe öz pikirne hemra ýigidi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

derdini gozgamak

seret dert

 • Aýna Şekeriň derdini gozgamak islemeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýarasyny gozgamak

seret ýara

 • Ýaramy gozgamak, ýer çeken! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gozgady
 • gozgadyk
 • gozgadylar
 • gozgadym
 • gozgadyňyz
 • gozgadyňyzmy
 • gozgajak
 • gozgajakdygyny
 • gozgama
 • gozgama-da
 • gozgamady
 • gozgamadyk
 • gozgamadyňyz
 • gozgamaga
 • gozgamagam
 • gozgamagy
 • gozgamagym
 • gozgamagyna
 • gozgamagyny
 • gozgamagynyň
 • gozgamagyň
 • gozgamajak
 • gozgamak
 • gozgamakdan
 • gozgamaly
 • gozgamalydyr
 • gozgaman
 • gozgamandygy
 • gozgamasa
 • gozgamasak
 • gozgamasana
 • gozgamazdym
 • gozgamazlykdan
 • gozgamaýardy
 • gozgamaýarlar
 • gozgamaň
 • gozgan
 • gozganam
 • gozganda
 • gozgandan
 • gozgandy
 • gozgandygy
 • gozgandygyny
 • gozgandyk
 • gozganlygy
 • gozganok
 • gozgany
 • gozganyndan
 • gozganyny
 • gozgap
 • gozgapdy
 • gozgapdyr
 • gozgar-da
 • gozgara
 • gozgardy
 • gozgaryn
 • gozgasaň
 • gozgasy
 • gozgaýan
 • gozgaýandyr
 • gozgaýanlygyny
 • gozgaýar
 • gozgaýarlar
 • gozgaýmasyn
 • gozgaýmaz
 • gozgaýsa