gowzatmak gow‧zat‧mak işlik

Doly halyndan azaltmak, üstünden bir neme aýyrmak, egsik egmek.

  • Ol hiňlenip, ýüreginiň gamyny gowzadansoň her eline bir hiňlenip, ýüreginiň gamyny gowzadansoň her eline bir bedre alyp suwa gitdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gowzatmak - gowzadýar, gowzadar, gowzadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • gowzadan
  • gowzadansoň
  • gowzadyp
  • gowzadýarlar
  • gowzatdy
  • gowzatdym
  • gowzatmak
  • gowzatsa
  • gowzatsam