gowzamak gow‧za‧mak işlik

Gabyň we ş. m. içindäki zat azalmak, egsilmek.

 • Ýangynly garny bir dyňzap, bir gowzap ses etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Köşek ene düýäň gowzan emjeklerini taýly gezek sokjaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

garnyň gowzamak

seret garyn

 • Garynlary gowzaň, ýürekleri syrylan ýigitlere-de biraz galgyldy ýetişdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gowzady
 • gowzadymy
 • gowzajagyny
 • gowzamak
 • gowzaman
 • gowzamandy
 • gowzan
 • gowzansoň
 • gowzap
 • gowzaýardy