gowrulmak işlik

Dogralan et ýagda daglanyp bişmek, bişip ýa çykmak.

  • Ýanýan ýagyň, gowrulýan etiň ysy tamdyra bişýän çöregiň ysy bilen goşulyp burugsaýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)